14 inwestycji drogowych w subregionie siedleckim ze wsparciem unijnym

i

Autor: fot. UMWM Pieniądze na inwestycję drogową otrzymał m.in. samorząd Miasta i Gminy Łosice

14 inwestycji drogowych w subregionie siedleckim ze wsparciem unijnym

2022-11-25 16:18

Dotacje z funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020 o łącznej wysokości 22 900 tys. zł trafiły do czternastu gmin i powiatów z regionu siedleckiego. Pieniądze będą przeznaczone na przebudowy i budowy dróg gminnych i powiatowych. W subregionie siedleckim podpisane już zostały umowy na realizację kilkunastu różnych inwestycji.

W subregionie siedleckim podpisaliśmy 14 umów, a to bardzo dużo, bo na Mazowszu będą w ramach tego naboru podpisane 63 umowy. Ponad 22 mln zł trafią więc na teren podregionu. To jednak ciągle za mało na lokalne drogi – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. Jak dodaje, niewykluczone, że dofinansowanych zostanie więcej projektów – Pisaliśmy do ministra o zwiększenie dotacji, bo uważamy że mamy świetnie przygotowane projekty na liście rezerwowej i uważamy że dobrze by było je wesprzeć. Czekamy na odpowiedź i mamy nadzieję, że pula zostanie jeszcze zwiększona. Ale też jeśli chodzi o różnice kursowe, to liczymy na to, że trochę projektów wejdzie z tej listy rezerwowej, bo zwiększa nam się trochę alokacja – my mamy środki w Euro, a przelicznik jest sprzyjający dla nas, żebyśmy mogli dofinansować więcej projektów.

Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu z PROW 2014-2020 przekazanemu przez samorząd województwa mazowieckiego, lokalne gminy i powiaty zrealizują najbardziej potrzebne mieszkańcom inwestycje drogowe. Samorząd miasta i gminy Łosice otrzymał wsparcie unijne w wysokości 394 tys. zł, które przeznaczy na przebudowę drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów. Projekt zakłada przebudowę drogi o długości 710 m.

– Jest to droga łącząca Kolonię Chotycze z Toporowem, ale tak naprawdę jest to połączenie do drogi powiatowej. Mieszkańcy już wiele razy prosili o przebudowę tego odcinka, bo drogą tą kursuje też autobus szkolny. Myśmy tę drogę remontowali, natomiast teraz wykonanie nawierzchni asfaltowej pozwoli tam na pełną funkcjonalność – cieszy się Mariusz Kucewicz, burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Gmina Łochów otrzymała dofinansowanie w wysokości 469 tys. zł. Projekt dotyczył budowy drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4211W do działki nr 610 w miejscowości Majdan. Przedsięwzięcie zakłada budowę odcinka drogi na długości ok. 400 m.

– Każda inwestycja drogowa to dla nas skarb, bo potrzeb w tym zakresie mamy bardzo dużo, ale stopniowo je realizujemy. Ta inwestycja zostanie wykonana w roku 2023. To krótki, ale jakże ważny odcinek, łączący dwie miejscowości Ogrodniki i Majdan. Bardzo cieszę się z dofinansowania – mówi Robert Gołaszewski, burmistrz Łochowa.

Wsparcie unijne na swoje inwestycje otrzymały także między innymi takie samorządy jak: Borowie, Dębe Wielkie, Dobre, Latowicz, Miastków Kościelny, Mińsk Mazowiecki, Mokobody, Siedlce, Stara Kornica, Wiśniew, Zbuczyn oraz Pilawa.

– Chcemy, aby nasze mazowieckie wsie rozwijały się, a warunki życia mieszkańców się polepszyły. Dlatego wspieramy takie inicjatywy. Przyznana przez samorząd województwa pomoc unijna pomoże w przebudowie 19 km dróg, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną Mazowszan – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Pozostałe z samorządów otrzymają pieniądze na następujące zadania:

 • Gmina Dębe Wielkie już niebawem przebuduje odcinek drogi gminnej nr 220219W w miejscowości Teresław. Projekt zakłada modernizacje drogi o długości 914 m. Wszystko dzięki wsparciu w wysokości ponad 594 tys. zł od samorządu Mazowsza.
 • Gmina Dobre unijne wsparcie przeznaczy na przebudowę ulicy Dobrzynieckiego w miejscowości Dobre. Projekt zakłada modernizację drogi o długości 203 m. Kwota dofinansowania to ponad 354 tys. zł.
 • Gmina Latowicz – podpisała umowę na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 220712W Latowicz kol. Piaski – Dąbrówka. Kwota unijnego dofinansowania to ponad 4,4 mln zł. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 2,3 km i budowę odcinka o długości 637 m.
 • Gmina Borowie otrzymała ponad 2,3 mln zł na przebudowę ulicy Wierzbowej w miejscowości Głosków. Projekt dotyczy drogi o długości blisko 900 m.
 • Gmina Miastków Kościelny zmodernizuje drogi gminne nr 130809W, 130855W, 130862W i 130826W. Dzięki temu poprawią się warunki życia w miejscowościach Zagórze, Brzegi, Przykory i Zabruzdy. Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 3,5 km. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy ponad 1,7 mln zł.
 • Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała wsparcie w wysokości ponad 3,8 mln zł. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie droga gminna nr 220802W. Przedsięwzięcie zakłada budowę odcinka drogi o długości ponad 1,7 km.  Rozbudowana zostanie ul. Willowa w Podrudziu oraz ul. Osiedlowa w Zamieniu.
 • Gmina Mokobody otrzymała pieniądze na budowę drogi gminnej nr 360415W. Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną w miejscowości Męczyn i Męczyn-Kolonia. Budowa dotyczy odcinka drogi o długości 2,4 km. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 2 mln zł.
 • Miasto i Gmina Pilawa unijne wsparcie przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego w wysokości ponad 3,4 mln zł przeznaczy na budowę drogi gminnej nr 131015W Puznówka – Wygoda. Projekt zakłada przebudowę drogi o długości 2,1 km.
 • Gmina Siedlce już niebawem przebuduje ulicę Wesołą w miejscowości Strzała i Chodów. Samorząd Mazowsza na przebudowę drogi o długości 782 m przeznaczył ponad 752 tys. zł. Inwestycja ma na celu rozwój obszarów wiejskich.
 • Gmina Stara Kornica podpisała umowę na unijne wsparcie w wysokości ponad 325 tys. zł. Dzięki pomocy przebudowana zostanie droga gminna nr 200621W w miejscowości Szpaki – Kolonia. Celem jest podniesienie parametrów jakościowych i technicznych. Projekt zakłada przebudowę drogi o długości 740 m.
 • Gmina Wiśniew przebuduję drogi gminne w miejscowości Gostchorz. Wszystko dzięki wsparciu unijnemu w wysokości ponad 1,7 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi o długości 740 m.
 • Gmina Zbuczyn unijną pomoc przeznaczy na przebudowanie drogi gminnej nr 3613640W w miejscowości Ługi Wielkie. Projekt zakłada przebudowę drogi o długości 746 m. Kwota wsparcia to ponad 454 tys. zł.

Źródło niektórych informacji: inf. pras. mazovia.pl

Sonda
Czy ze względu na drogie paliwo przesiadłeś się do komunikacji miejskiej?