Gmina Mordy: Stok Ruski ma nowego sołtysa

i

Autor: UMiG Mordy

Z regionu

Gmina Mordy: Stok Ruski ma nowego sołtysa

2024-06-21 8:04

W niedzielę, 16 czerwca, w budynku dawnej szkoły w Stoku Ruskim (gm. Mordy) odbyły się wybory sołtysa. Mieszkańcy jednogłośnie powierzyli tę funkcję Dorocie Kamińskiej.

Gmina Mordy: Stok Ruski ma nowego sołtysa

i

Autor: UMiG Mordy

W zebraniu, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, uczestniczyli także: Łukasz A. Wawryniuk – burmistrz miasta i gminy Mordy, Piotr Michalak – zastępca burmistrza, Andrzej Chmielewski – radny Rady Miejskiej w Mordach, Kamil Stański – kierownik referatu inwestycji i infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz Anna Migalska – specjalista ds. promocji w UMiG.

UMiG Mordy

i

Autor: UMiG Mordy

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, w której skład weszły: Emilia Zelent (przewodnicząca), Lucyna Boruta (sekretarz) oraz Krystyna Kowalczyk (członek komisji). Jedyną kandydatką zgłoszoną przez mieszkańców była Dorota Kamińska, która uzyskała aż 33 głosy (głosowało 35 osób). Dzięki uzyskaniu dużego poparcia lokalnej społeczności została wybrana na sołtysa wsi Stok Ruski. Burmistrz Mordów złożył gratulacje dla nowo wybranego sołtysa oraz wręczył Dorocie Kamińskiej kwiaty. Skierował także słowa podziękowania do Sławomira Bartnika, który dotychczas sprawował funkcję sołtysa.

Druga część zebrania poświęcona została omówieniu z władzami gminy bieżących spraw związanych z problemami mieszkańców wsi Stok Ruski.

Źródło: inf. pras. AM