Nowy skład Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej „Mordy” Sp. z o. o.

i

Autor: Urząd Miasta i Gminy Mordy

Z regionu

Nowy skład Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej „Mordy” Sp. z o. o.

2024-06-10 8:27

Z końcem maja odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej „Mordy” Sp. z o. o. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej spółki.

Na wniosek burmistrza miasta i gminy Mordy, Łukasza A. Wawryniuka, na 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej zostali powołani: Justyna Zembrowska, Sylwia Maria Paryła oraz dr inż. Piotr Michalak.

Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. W pierwszej części spotkania zostały przydzielone funkcje. Przewodniczącym Rady Nadzorczej została Sylwia M. Paryła, jej zastępcą – Justyna Zembrowska, zaś sekretarzem – Piotr Michalak. W drugiej części posiedzenia radni zapoznali się ze wstępną kondycją spółki, ze sprawozdaniem za ubiegły rok oraz planami na drugie półrocze.

Nowy skład Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej „Mordy” Sp. z o. o.

i

Autor: Urząd Miasta i Gminy Mordy

ROZWIĄŻ QUIZ: zgadnij jakie to mazowieckie miasto na podstawie trzech haseł!

Pytanie 1 z 10
Miasto wielu kultur i religii, Rynek Mariacki, lustro Twardowskiego