Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

i

Autor: Monika Półbratek Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Trwa remont Szpitala w Rudce – odnowiony będzie służył jako centrum rehabilitacji

2021-01-19 11:15

Szpital w Rudce słynął niegdyś jako ośrodek rehabilitacyjny, i do tej tradycji ma powrócić w ciągu najbliższych dwóch lat. W tym czasie jego zabytkowy budynek zostanie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt. Dzięki temu, zostanie on zamieniony w nowoczesne centrum rehabilitacji. Będzie służyć pacjentom, odbywającym rekonwalescencję po różnego rodzaju urazach czy chorobach, w tym także po COVID-19.

Prace remontowe miały ruszyć już w ostatnim kwartale zeszłego roku, ale zarząd Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, którego częścią jest placówka w Rudce, miał problemy z wyłonieniem wykonawcy. Jego wybór został bowiem dwukrotnie zaskarżony przez konkurentów. Problemy te udało się jednak rozwiązać, i od stycznia inwestycja ruszyła.

 – My te czasy świetności Rudki, teraz, dzięki dotacjom, zamierzamy przywrócić i włączyć ten szpital w ten organizm ochrony zdrowia, który realizujemy jako szpital wojewódzki. Budujemy zaplecze rehabilitacyjne z prawdziwego zdarzenia, w świetnym otoczeniu i w świetnych warunkach, po remoncie kapitalnym. Udało nam się przebrnąć wszystkie trudności z wyborem wykonawcy, który wszedł już na teren szpitala. Po dwóch latach budynek szpitala w Rudce, zabytkowy, przepiękny, odzyska pełny blask, a wyposażenie i to, co będzie zorganizowane w środku, podwoi jego funkcje. Nie tylko wizualne, ale też praktyczne, w sferze rehabilitacji i ochrony zdrowia – informuje Marcin Kulicki, prezes zarządu szpitala.

W odnowionej placówce znajdzie się 130 łóżek rehabilitacyjnych z pełnym zapleczem i usprzętowieniem, a także z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy, rozpoczęcie prac remontowych w Rudce opóźniło się o trzy miesiące, ale ich harmonogram jest budowany w taki sposób, by inwestycja została zakończona w terminie. Zostanie ona sfinansowana z budżetu Mazowsza. Prace zaplanowane na ten rok będą kosztować ok. 30 mln zł. O dotację do tej inwestycji samorząd województwa ubiegał się w zeszłym roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego

i

Autor: Monika Półbratek Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego

– Chcemy tam stworzyć dobry ośrodek rehabilitacyjny w tym sensie, że COVID-19 rzeczywiście sieje duże spustoszenie, więc chcielibyśmy objąć rehabilitacją również pacjentów pocovidowych. Natomiast zabiegaliśmy o środki rządowe, i tych środków nie otrzymaliśmy. Ponawiamy ten wiosek do rządu po to, żeby pozyskać te środki finansowe, ale na razie zabezpieczyliśmy własne – wyjaśnia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Inwestycja będzie zatem realizowana niezależnie od tego, czy dofinansowanie uda się pozyskać (tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawią się wyniki ostatniego naboru do RFIL-u). Całkowity koszt wszystkich zaplanowanych na najbliższe dwa lata prac, a także zakupu wyposażenia szpitala, to łącznie ponad 70 mln zł.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach
Sonda
Czy boisz się, że koronawirusem może Cię zarazić lekarz?