Skrzynki wsparcia można znaleźć w różnych instytucjach, organizacjach pomocowych, placówkach zdrowia i szkołach w Siedlcach

i

Autor: Monika Półbratek Skrzynki wsparcia można znaleźć w różnych instytucjach, organizacjach pomocowych, placówkach zdrowia i szkołach w Siedlcach

Skrzynki wsparcia w Siedlcach. Komu pomagają i gdzie można je znaleźć?

2021-12-30 14:49

„Skrzynka wsparcia” – to nowe narzędzie, opracowane przez siedleckich urzędników i pracowników społecznych. Ma przynosić szybką pomoc i ukierunkowywać do szukania jej także u specjalistów. Takie skrzynki można znaleźć w różnych miejskich instytucjach. To część realizowanego w Siedlcach projektu „poMOC jest w Tobie”. Mogą z nich korzystać wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek problemy związane z przemocą lub uzależnieniami.

Po co zostały stworzone skrzynki wsparcia i kto może z nich korzystać?

– Ta skrzynka ma być dla Was! To takie miejsce, do którego gdy zajrzycie, to znajdziecie informacje odnośnie tego, gdzie można udać się po pomoc, w jaki sposób kogoś o coś poprosić, jak rozpoznać np. dziecko, które jest w jakiś sposób źle traktowane. Będą tam zawarte również materiały profilaktyczne i informacje, którą mają Wam służyć, byście wiedzieli, jak szybko można z tej pomocy skorzystać i kogo można o nią poprosić – mówi Katarzyna Marciniak-Paprocka, pełnomocnik prezydenta ds. uzależnień.

Skrzynki wsparcia są częścią projektu „poMOC jest w Tobie. Reaktywacja zasobów”, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach i inne miejskie instytucje pomocowe. Same drewniane skrzyneczki wykonali pracownicy Centrum Integracji Sensorycznej w Siedlcach. Z zawartych w nich materiałów może skorzystać każdy, niezależnie od tego, w jakim jest wieku i z jakimi problemami się mierzy (doświadcza przemocy, jest jej sprawcą i nie wie, jak poradzić sobie z agresją, nie kontroluje własnych zachowań, jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków czy dopalaczy).

Co dokładnie można znaleźć w skrzynce wsparcia i gdzie jej szukać?

– Ta skrzynka wsparcia jest w trakcie rozdysponowywania pomiędzy ochronę zdrowia, oświatę i organizacje pozarządowe. W skład takiej skrzynki wchodzą materiały, które zostały wypracowane w ramach warsztatów, np. zapis rozmowy z osobą doznającą przemocy czy z dzieckiem doświadczającym przemocy, budowanie planu bezpieczeństwa. Dołączone są tam również adresy i kontakty do instytucji pomocowych na terenie miasta Siedlce i formularze niebieskiej karty. Ale chcemy, żeby to nie było jednorazowe narzędzie, tylko żeby ono było żywe i ewaluowało – informuje Magdalena Ozygała, pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach.

W 2022 roku skrzynki będą więc na bieżąco uzupełniane o nowe materiały.

W skrzynce wsparcia można znaleźć różnego rodzaju materiały pomocowe oraz kontakty do odpowiednich instytucji

i

Autor: Monika Półbratek W skrzynce wsparcia można znaleźć różnego rodzaju materiały pomocowe oraz kontakty do odpowiednich instytucji

Czy pracownicy społeczni są odpowiednio przygotowani do udzielania pomocy?

W ramach projektu „poMOC jest w Tobie. Reaktywacja zasobów” w mieście Siedlce odbył się cykl bezpłatnych szkoleń, dotyczących walki z uzależnieniami i przeciwdziałania przemocy. Mogli z nich korzystać urzędnicy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i pracownicy społeczni. Podsumowała je w grudniu otwarta konferencja online, poświęcona działaniom antyprzemocowym. Mogli wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani tematem mieszkańcy.

Na zdjęciu: Joanna Matejek i Magdalena Ozygała

i

Autor: Monika Półbratek Na zdjęciu: Joanna Matejek i Magdalena Ozygała

– Przyda nam się to w codziennej pracy. Pogłębiliśmy wiedzę na temat przemocy i poznaliśmy nowe metody pracy z osobami doznającymi przemocy. Ważnym elementem jest także to, że w kontakcie z innymi osobami poznajemy się, więc ta nasza pomoc interdyscyplinarna jest bardziej efektywna – mówi Joanna Matejek, przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i jedna z uczestniczek ostatniego szkolenia.

Choć realizacja dofinansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej projektu „poMOC jest w Tobie. Reaktywacja zasobów” formalnie kończy się w 2021 roku, podjęte w jego ramach działania będą rozwijane także w roku 2022.

Sonda
Czy wiesz gdzie zgłosić się po pomoc psychiatryczną?